SCHODY | Stavebně obchodní společnost

Schodiště a železobetonové monolitické konstrukce

Obecné výhody železobetonových monolitických konstrukcí.

Téměř neomezená tvarová variabilita umožňující realizaci Vašich kreativních představ.
Stabilita, únosnost a statická přizpůsobivost Vašim podmínkám.
Vysoká životnost a odolnost vůči povětrnosti i mechanickému opotřebení - při využití v exteriérech nevyžadují další povrchové úpravy.Proč železobetonová schodiště?

Nevržou, nerezonují.
Křivočará schodiště zaujímají méně užitné plochy při stejném komfortu stupně.
Subtilnost konstrukce a elegance zborcené plochy.
Prostorově tuhá po celé své délce - nevyžadují další podpěrné prvky.
Možnost libovolných povrchových úprav.
Vhodná i do venkovního prostředí.
Reference    
     
Ing. Arch. Jiřík
-
železobetonové schody, opěrná stěna, ozdobné prefabrikáty
manželé Doskočilovi
-
železobetonový plot
VAK
-
výroba prefabrikovaných obloukových překladů
Tatra, Rudolfovská ul.
-
železobetonové stěny oplocení
RNDr. Borovec
-
opěrné stěny suterénu rodinného domu
p. Wohlmann    
manželé Šebestovi    
JUDr. Veselý    
Ing. Wölfl    
Ing. Šraga    
p. Havlíček    
p. Saiko    
p. Vojtíšek    
RNDr. Předota    
p. Wenzel    
MUDr. Dohnal    
p. Vávra    
p. Křikava